Council Members

The 10th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2019.7 -Present )

Trustee Council :

Name

Woei-Jer Chuang (President)

Yuh-Ju Sun (Executive)

Nei-Li Chan (Executive)

Meng-Chiao Ho

Hung-Wenn Li

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Shang-Te Danny Hsu

Chun-Hua Hsu

Hanna S. Yuan

Rita P.-Y. Chen

Yun-Ru Ruby Chen

Che Alex Ma

Joseph Jen-Tse Huang

Jie-rong Huang

Shih-Che Sue


Affiliation

Professor, Department of Biochemistry and Molecular Biology, National Cheng Kung University.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Professor, Institutue of Biochemistry and Molecular Biology, College of Medicine, National Taiwan University.

Associate Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Department of Chemistry, National Taiwan University.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute Of Biochemistry and Molecular Biology, National YangMing University.

Associate Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University.

Distinguished Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica

Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Associate Professor, Institute Of Biochemistry and Molecular Biology, National YangMing University.

Associate Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University

Audit Council :

Name

Ming-Daw Tsai (Executive)

Andrew H.-J. Wang

Ping-Chiang Lyu

Wen-Guey Wu

Shan-Ho Chou


Affiliation

Distinguished Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Visiting Chair Professor, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Professor (retired), Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

The 9th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2016.6 - 2019.6 )

Trustee Council :

Name

Ping-Chiang Lyu (President)

Yuh-Ju Sun (Executive)

Woei-Jer Chuang (Executive)

Chin Yu (Executive)

Chinpan Chen

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Hanna S. Yuan

Shang-Te Danny Hsu

Meng-Chiao Ho

Yun-Ru Ruby Chen

Che Alex Ma

Chun-Hua Hsu

Nei-Li Chan

Rita P.-Y. Chen


Affiliation

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Professor, Department of Biochemistry, National Cheng Kung University.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing Hua University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute Of Biochemistry and Molecular Biology, National YangMing University.

Distinguished Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica

Associate Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Assistant Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Associate Professor, Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University.

Professor, Institutue of Biochemistry and Molecular Biology, College of Medicine, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Chwan-Deng Hsiao (Executive)

Ming-Daw Tsai

Andrew H.-J. Wang

Shih-Hsiung Wu

Shan-Ho Chou


Affiliation

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Visiting Chair Professor, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.                             

The 8th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2013.7 - 2016.5 )

Trustee Council :

Name

Ming-Daw Tsai (President)

Chwan-Deng Hsiao (Executive)

Ping-Chiang Lyu (Executive)

Nei-Li Chan

Chi-Fon Chang

Chinpan Chen

Rita P.-Y. Chen

Woei-Jer Chuang

Chun-Hua Hsu

Po-Huang Liang

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Che Alex Ma

Yuh-Ju Sun

Hanna S. Yuan


Affiliation

Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Associate Professor, Institutue of Biochemistry and Molecular Biology, College of Medicine, National Taiwan University.

Research Specialist, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Department of Biochemistry, National Cheng Kung University.

Assistant Professor, Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute Of BioMedical Informatics, National YangMing University.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Cheng-Wen Wu (Executive)

Tse-Wen Chang

Shan-Ho Chou

Tai-Huang Huang

Andrew H.-J. Wang


Affiliation

Distinguished Research Fellow, National Health Research Institute.

Distinguished Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

The 7th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2010.6 - 2013.6 )

Trustee Council :

Name

Tai-Huang Huang (President)

Chwan-Deng Hsiao (Executive)

Ping-Chiang Lyu (Executive)

Nei-Li Chan

Chinpan Chen

Chun-Hua Hsu

Jenn-Kang Huang

Po-Huang Liang

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Che Alex Ma

Yuh-Ju Sun

Ming-Daw Tsai

Wen-Guey Wu

Hanna S. Yuan


Affiliation

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Professor,  Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Associate Professor, Institutue of Biochemistry and Molecular Biology, College of Medicine, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Assistant Professor, Department of Agricultural Chemistry, National Taiwan University.

Dean, College of Biological Science & Technology, Institute of Bioinformatics, National Chiao-Tung University.

Research Fellow, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute Of BioMedical Informatics, National YangMing University.

Associate Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Lou-Sing Kan (Executive)

Tse-Wen Chang

Shan-Ho Chou

Andrew H.-J. Wang

Cheng-Wen Wu


Affiliation

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

Associate President, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, National Health Research Institute.

The 6th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2007.6 - 2010.5 )

Trustee Council :

Name

Tai-Huang Huang (President)

Wen-Guey Wu (Executive)

Ming-Daw Tsai (Executive)

Chinpan Chen

Woei-Jer Chuang

Chwan-Deng David Hsiao

Jenn-Kang Huang

Ming-Jing Huang

Po-Huang Liang

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Ping-Chiang Lyu

Che Alex Ma

Hanna S. Yuan

Chin Yu


Affiliation

Distinguished Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Director, National Synchrotron Radiation Research Center.

Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Department of Biochemistry, National Cheng Kung University.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Dean, College of Biological Science & Technology, Institute of Bioinformatics, National Chiao-Tung University.

Research Fellow and Associate Director, Institute of Biomedical Science, Academia Sinica.

Research Fellow and Associate Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Taipei Veterans General Hospital.

Professor, Department of Life Sciences, Institute of Bioinformatics and Structural Biology, National Tsing Hua University.

Assistant Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing-Hua University.

Audit Council :

Name

Lou-Sing Kan (Executive)

Tse-Wen Chang

Andrew H.-J. Wang

Yau-Huei Wei

Cheng-Wen Wu


Affiliation

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Associate President, Academia Sinica.

Professor, Biochemistry Department,National Yang-Ming University.

Distinguished Research Fellow, National Health Research Institute.

The 5th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2004 - 2007.5 )

Trustee Council :

Name

Andrew H.-J. Wang (President)

Wen-Guey Wu (Executive)

Tai-Huang Huang (Executive)

Chinpan Chen

Shan-Ho Chou

Chwan-Deng David Hsiao

Ming-Jing Huang

Lou-Sing Kan

Keng S. Liang

Shwu-Huey Liaw

Carmay Lim

Ta-Hsien Lin

Ping-Chiang Lyu

Ming-Daw Tsai

Hanna S. Yuan


Affiliation

Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Associate Director, National Synchrotron Radiation Research Center.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Biomedical Science, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Director, National Synchrotron Radiation Research Center.

Professor, Department of Life Science, National Yang-Ming University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Taipei Veterans General Hospital.

Chairman, Department of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Associate Director, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Gu-Gang Chang (Executive)

Sunney Chan

Tse-Wen Chang

Yau-Huei Wei

Cheng-Wen Wu


Affiliation

Professor, Department of Life Science, National Yang-Ming University.

Distinguished Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Distinguished Research Fellow, Genomics Research Center, Academia Sinica.

Professor, Biochemistry Department,National Yang-Ming University.

Distinguished Research Fellow, National Health Research Institute.

The 4th council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 2001 - 2004 )

Trustee Council :

Name

Andrew H.-J. Wang (President)

Gu-Gang Chang

Tse-Wen Chang

Chinpan Chen

Shan-Ho Chou

Woei-Jer Chuang

Ming-Jing Huang

Tai-Huang Huang

Lou-Sing Kan

Sheng-Hsien Lin

Ta-Hsien Lin

Ping-Chiang Lyu

Yau-Huei Wei

Chin Yu

Hanna S. Yuan


Affiliation

Director, Institute of Biochemistry, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Defense Medical Center.

Director, Development Center For Biotechnology.

Associate Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

Associate Professor, Department of Biochemistry, National Cheng Kung University.

Associate Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Director, Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica.

Associate Professor, Department of Life Science, National Yang-Ming University.

Associate Professor, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Professor, Biochemistry Department,National Yang-Ming University.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing-Hua University.

Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Cheng-Wen Wu (Executive)

Sunney Chan

Chwan-Deng David Hsiao

Carmay Lim

Wen-Guey Wu


Affiliation

Director, National Health Research Institute.

Associate President, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Dean, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

The 3rd council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 1999 - 2001 )

Trustee Council :

Name

Sunney Chan (President)

Gu-Gang Chang

Shan-Ho Chou

Tai-Huang Huang

Jenn-Kang Hwang

Lou-Sing Kan

Yen-Chywan Liaw

Carmay Lim

Sheng-Hsien Lin

Jei-Fu Shaw

Daniel Tzu-Bi Shih

Yau-Huei Wei

Wen-Guey Wu

Chin Yu

Hanna S. Yuan


Affiliation

Director, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Defense Medical Center.

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Associate Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Director, Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica.

Director, Institute of Plant, Academia Sinica.

Director, Institute of Cell and Molecular Biology, Taipei Medical University.

Professor, Biochemistry Department,National Yang-Ming University.

Professor, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing-Hua University.

Associate Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Audit Council :

Name

Cheng-Wen Wu (Executive)

Chok-Yung Chai

Woei-Jer Chuang

Shwu-Huey Liaw

Felicia Ying-Hsiueh Wu


Affiliation

Director, National Health Research Institute.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Associate Professor, Department of Biochemistry, National Cheng Kung University.

Associate Professor, Department of Life Science, National Yang-Ming University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

The 2nd council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 1997 - 1999 )

Trustee Council :

Name

Cheng-Wen Wu (President)

Gu-Gang Chang

Ling-Yih Hsu

Wann-Chu Huang

Lian-Pin Hwang

Lou-Sing Kan

Yen-Chywan Liaw

Xin-Xiang Lu

Jei-Fu Shaw

Wei-Kung Wang

Yau-Huei Wei

Wen-Guey Wu

Chih-Ping Yang

Hong-Ning Yeung

Chin Yu


Affiliation

Director, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Defense Medical Center.

Professor, School of Pharmacy, National Defense Medical Center.

Professor and office of Academia Affairs, College of Medicine, Tzn Chi University.

Professor, Chemistry Department, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Assistant Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Director, Graduate Institute of Life Science, National Defense Medical Center.

Professor, Institute of Plant, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Physics, Academia Sinica.

Professor, Biochemistry Department, National Yang-Ming University.

Professor, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Research Fellow, Development Center For Biotechnology.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing-Hua University.

Audit Council :

Name

Chok-Yung Chai (Executive)

Jung-Yaw Lin

Zheng-Yi Lin

Zhi-Qin Ma

Felicia Ying-Hsiueh Wu


Affiliation

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Chemistry Department, National Taiwan University.

Professor, School of Pharmacy, National Defense Medical Center.

Professor, Department of Electrical Engineering, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

The 1st council member of Biophysical Society of R.O.C:

( 1995 - 1997 )

Trustee Council :

Name

Cheng-Wen Wu (President)

Gu-Gang Chang

Ling-Yih Hsu

Wann-Chu Huang

Lian-Pin Hwang

Lou-Sing Kan

Yen-Chywan Liaw

Xin-Xiang Lu

Jei-Fu Shaw

Chih-Ping Yang

Hong-Ning Yeung

Wei-Kung Wang

Yau-Huei Wei

Wen-Guey Wu

Chin Yu


Affiliation

Director, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Institute of Biochemistry, National Defense Medical Center.

Professor, School of Pharmacy, National Defense Medical Center.

Professor and office of Academia Affairs, College of Medicine, Tzn Chi University.

Professor, Chemistry Department, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Chemistry, Academia Sinica.

Assistant Research Fellow, Institute of Molecular Biology, Academia Sinica.

Director, Graduate Institute of Life Science, National Defense Medical Center.

Professor, Institute of Plant, Academia Sinica.

Research Fellow, Development Center For Biotechnology.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Research Fellow, Institute of Physics, Academia Sinica.

Professor, Biochemistry Department, National Yang-Ming University.

Professor, College of Life Sciences, National Tsing Hua University.

Professor, Department of Chemistry, National Tsing-Hua University.

Audit Council :

Name

Chok-Yung Chai (Executive)

Jung-Yaw Lin

Zheng-Yi Lin

Zhi-Qin Ma

Felicia Ying-Hsiueh Wu


Affiliation

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.

Professor, Chemistry Department, National Taiwan University.

Professor, School of Pharmacy, National Defense Medical Center.

Professor, Department of Electrical Engineering, National Taiwan University.

Research Fellow, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica.